Logo-ontwerp: ITseqr

Logo-ontwerp: ITseqr

Vormgeving en dtp: The Ornithology of the Baudin expedition (1800-1804)september 9, 2020 Vormgeving en opmaak: ‘Vogels van De Pier’september 8, 2020 Ontwerp en opmaak: Infobord Dorpzicht Texelaugustus 8, 2020 Opmaak: kwartaalblad Limosajuni 12, 2020...