Vormgeving en opmaak: Infobord Dorpzicht Texel

In opdracht van het Vogelinformatiecentrum op Texel heb ik een informatiebord mogen ontwerpen en opmaken om bezoekers van het kijkscherm bij het nieuwe natuurgebied Dorpzicht te informeren over de vogels die er voorkomen en hoe het gebied tot stand is gekomen. D.m.v. handige kalenders bij elke soort kun je snel zien of je tijdens jouw bezoek kans maakt deze te zien.
De foto’s zijn geleverd door Agami Photo Agency: trouwe partner van het Vogelinformatiecentrum en mijzelf als het gaat om het leveren van natuurfoto’s.