Vogels van Nederland

Vormgeving en opmaak van de vogelgids Vogels van Nederland in opdracht van het Vogelinformatiecentrum Texel en met medewerking van Agami Photo Agency.
416 pagina’s, incl ca. 2000 vrijstaand gemaakte foto’s, kalenders van voorkomen en een QR-code met link naar de soortpagina op Waarneming.nl